Argentinska människorättsorganisationer kräver brådskande säkerhetsåtgärder för sju personligheter från regeringen Evo Morales Ayma

Organisationerna för de mänskliga rättigheterna i Argentina, internationellt erkända för sin kamp och engagemang för att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna, uppvaktade den 10 juni den Interamerikanska Kommissionen för de Mänskliga Rättigheterna (IACHR, med säte i Washington) och krävde att kommissionen beslutar om brådskande säkerhetsåtgärder för sju före detta myndighetspersoner från den konstitutionella regeringen av Evo Morales Ayma. De sju är sedan mer än sju månader isolerade i den Mexikanska ambassadens residens i La Paz, Bolivia.

Sedan den 10 november 2019 väntar de på utresetillstånd för att bege sig till Mexiko, i enlighet med bestämmelserna i Internationell Lag om Politisk Asyl i den Amerikanska Konventionen om Mänskliga Rättigheter.

De sju personerna har berövats sin rätt till asyl, internationellt erkänd och sedvanligt respekterad enligt den ”latinamerikanska traditionen”. Situationen är mycket pressande eftersom de är i riskzonen, inte bara för den personliga hälsan och integriteten, deras liv är i fara.

Det är allmänt känt att när de anlände till den mexikanska ambassaden i Bolivia i november 2019, fanns det vid den tidpunkten inga utfärdade arresteringsorder mot dem. Men de begärde politisk asyl för att skydda sina liv efter att deras familjeanhöriga och hem hade utsatts för allvarliga våldsaktioner. Under alla omständigheter har det gått mer än 220 dagar och de nekas fri utresa som gör det möjligt för dem att nå värdlandet.

UNDERTECKNAT AV:

Mor & Farmödrarna på Plaza de Mayo; Mödrarna från Plaza de Mayo (Founding Line); Den Permanenta Samlingen för mänskliga rättigheter; Släktingar till de försvunna och kvarhållna av politiska skäl; Argentinsk liga för människors rättigheter; BARN Kapital; Ekumenisk rörelse för mänskliga rättigheter; Memory, Truth and Justice North Zone Commission; Släktingar och följeslagare till de 12 kamraterna från Santa Cruz; Argentine Historical and Social Memory Foundation; APDH La Matanza, undertecknade framställningen till IACHR.

De (ovan undertecknande) gjorde det i hopp om att bli hörda och att kommissionen kommer att utfärda den begärda säkerhetsåtgärden som skulle göra det möjligt för följande personer att lämna det mexikanska diplomatiska residentet i La Paz och flyga till Mexiko:

Héctor Arce Zaconeta, före detta justitieminister, Javier Zavaleta López, tidigare försvarsminister; Juan Ramón Quintana Taborga, tidigare ministerpresident; Wilma Alanoca Mamani, f.d. kulturminister; Hugo Moldiz Mercado, före detta inrikesminister; Victor Hugo Vásquez, före detta guvernör i länet Oruro och Nicolas Laguna, före detta chef för informations- och kommunikationstekniska byrån i presidentpalatsets ministeravdelning.

Handläggningen och lösningen av ärendet kräver ett omedelbart svar. I annat fall kan skadan vara oåterkallelig, såväl för de drabbade och nämnda människorna som deras familjeanhörigas integritet och liv.

Det är absolut nödvändigt och brådskande att den nuvarande bolivianska regeringen följer de konstitutionella och konventionella mänskliga rättigheterna som den som Stat är skyldig att följa inom det Regionala Systemet.

Den bolivianska självutnämnda de facto-regeringen är politiskt och internationellt ansvarig som representant för staten, att utfärda tillstånd för utresa och politisk asyl för de sju personerna som begärde det i egenskap av utövandet av sina rättigheter. Inför detta legitima krav finns det inga som helst argument, motiv eller rättsliga hinder till motsatsen.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.